Uchwały Rady Gminy podjęte w II kwartale 2003 roku

Nr.35/VIII/03 z 25.04.2003 r.w sprawie : przyjęcia sprawozdania finansowego z wykonania budżetu gminy za rok 2002 oraz udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy za 2002 rok

Nr.36/VIII/03 z 25.04.2003 r.w sprawie : zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2003 rok

Nr.37/VIII/03 z 25.04.2003 r.w sprawie : zmiany klasyfikacji budżetowej

Nr.38/VIII/03 z 25.04.2003 r.w sprawie : zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2003 rok

Nr.39/ IX/03 z 5.06.2003 r. w sprawie : zmiany Uchwały Nr. 32/VII/03 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok

Nr.40/IX/03 z  5.06.2003 r. w sprawie : zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2003 rok

Nr.41/IX/03 z  5.06.2003 r.w sprawie : przystąpienia do opracowania "studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Janów - druga edycja "

Nr.42/IX/03 z  5.06.2003 r.w sprawie : scalenia i podziału nieruchomości

Nr.43/IX/03 z  5.06.2003 r. w sprawie : zaciągnięcia kredytu w kwocie 300.000 złotych

Nr.44/IX/03 z 5.06.2003 r.w sprawie : wprowadzenia do budżetu gminy kredytu w kwocie 300.000 złotych

Nr.45/IX/03 z  5.06.2003 r.w sprawie : zmniejszenia wydatków w budżecie gminy na 2003 rok