główna zawartość
artykuł nr 1

Wykonanie budżetu za III kwartał 2008 roku.

 

Wykonanie budżetu za III kwartał 2008 r.

 

Plan

Wykonanie

%

Dochody

13 758 694,06

10 331 102,38

75,1

Wydatki

14 418 674,06

9 652 136,52

66,9

Deficyt

659 980,00

-

 

Nadwyżka

-

678 965,86