główna zawartość
artykuł nr 1

Wykonanie budżetu za II kwartał 2008 roku.

 

Wykonanie budżetu za II kwartał 2008 r.

 

Plan

Wykonanie

%

Dochody

13 385 639,84

6 722 217,94

50,2

Wydatki

14 045 619,84

6 360 660,34

45,3

Deficyt

659 980,00

-

 

Nadwyżka

-

361 557,60

Informacje szczegółowe dotyczące wykonania
budżetu Gminy Janów za I półrocze 2008 roku