główna zawartość
artykuł nr 1

PODATKI

Wójt Gminy Janów informuje mieszkańców, iż z dniem 1 stycznia 2016 roku wejdą w życie ważne zmiany w podatkach i opłatach lokalnych. Wprowadza je uchwalona dnia 25.06.2015 roku przez Sejm RP nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1045).

 Najważniejsze zmiany, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

1. Jednorazowa płatność podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego w terminie płatnościpierwszej raty tj. 15 marca, jeśli roczna kwota podatku nie przekracza kwoty 100 zł.

2. Podatek nie będzie pobierany - nie będą wydawane i doręczane podatnikom (osobom fizycznym) decyzje ustalające wysokość zobowiązań podatkowych, jeśli wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy nie przekraczałaby określonych, na dzień 1 stycznia danego roku podatkowego, najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru (aktualnie jest to kwota 6,10 zł).

 3. Nowe zasady przeliczania użytków rolnych:

  • rowy – 1 ha fiz. = 0,2 ha przel.
  • grunty rolne zabudowane – 1 ha fiz. = 1 ha przel.
  • grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych – 1 ha fiz. = 0,2 ha przel.
  • grunty pod stawami niezarybionymi – 1 ha fiz. = 0,2 ha przel.
  • grunty, dla których nie można ustalić przelicznika – 1 ha fiz. = 1 ha przel.

Oznacza to, że zmianie ulegnie liczba hektarów przeliczeniowych będących podstawą   do naliczania podatku rolnego w gospodarstwach rolnych.

Te zmiany ustawy mogą mieć wpływ na ustalenie wysokości dochodów z gospodarstwa rolnego, co może skutkować zwiększeniem dochodów. Tym samym zwiększy się kryterium dochodowe rodziny obliczane do świadczeń np. z pomocy społecznej, stypendiów szkolnych itp.

 PODATKI I OPŁATY LOKALNE

 

 

 

 

artykuł nr 2

Podatki obowiązujące w 2016 roku

Podatki i opłaty lokalne obowiązujące na rok 2016 zostały przyjęte Uchwałą Nr 82/XIII/15 Rady Gminy w Janowie z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie określenia podatków i opłat lokalnych na 2016 rok

Uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2016 roku

Pełny tekst uchwały:

 

Uchwała Nr 82/XIII/15 Rady Gminy Janów z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia podatków i opłat lokalnych na 2016 rok

artykuł nr 3

Podatki obowiązujące w 2011 roku

Podatki i opłaty lokalne obowiązujące na rok 2011 zostały przyjęte Uchwałą Nr 17/III/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 11 grudnia 2010 roku w sprawie określenia podatków i opłat lokalnych na 2011 rok

Uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2011roku

Pełny tekst uchwały:

Uchwała Nr 17/III/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: określenia podatków i opłat lokalnych na 2011 rok.

 

artykuł nr 4

Podatki obowiązujące w 2010 roku

Podatki i opłaty lokalne obowiązujące na rok 2010zostały przyjęte Uchwałą Nr 252/XXIX/09 Rady Gminy w Janowie z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie określenia podatków i opłat lokalnych na 2010 rok

Uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2010roku

Pełny tekst uchwały:

Uchwała Nr 252/XXIX/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: określenia podatków i opłat lokalnych na 2010 rok.

artykuł nr 5

Podatki obowiązujące w 2009 roku

Podatki i opłaty lokalne obowiązujące na rok 2009 zostały przyjęte Uchwałą Nr 164/XX/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie określenia podatków i opłat lokalnych na 2009 rok

Uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2009 roku

Pełny tekst uchwały:

Uchwała Nr 164/XX/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie określenia podatków i opłat lokalnych na 2009 rok