główna zawartość
artykuł nr 1

Wykonanie budżetu za I kwartał 2008 r.

 

Plan

Wykonanie

%

Dochody

13 232 981,00

3 557 689,73

26,89

Wydatki

13 892 961,00

2 881 428,76

20,74

Deficyt

659 980,00

-

 

Nadwyżka

-

676 260,97