główna zawartość
artykuł nr 1

SUBWENCJE PRZYJĘTE DO BUDŻETU NA 2008 ROK

SUBWENCJE PRZYJĘTE DO BUDŻETU NA 2008 ROK

 

 

Nazwa

Kwota subwencji

subwencja oświatowa

3 809 974,00

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

2 462 104,00

RAZEM SUBWENCJE

6 279 078,00