główna zawartość
artykuł nr 1

SUBWENCJE PRZYJĘTE DO BUDŻETU NA 2007 ROK

SUBWENCJE PRZYJĘTE DO BUDŻETU NA 2007 ROK

 

Nazwa

Kwota subwencji

subwencja oświatowa

3 461 943,00

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

2 201 723,00

RAZEM SUBWENCJE

5 665 666,00