główna zawartość
artykuł nr 1

Wykonanie budżetu za I kwartał 2007 roku.

Wykonanie budżetu za I kwartał 2007 r.

 

Plan

Wykonanie

%

Dochody

12.560.334

3.724.243,38

29,65

Wydatki

13.201.753

3.384.986,96

25,64

Deficyt

641.419

-

 

Nadwyżka

-

339.256,42