główna zawartość
artykuł nr 1

SUBWENCJE PRZYJĘTE DO BUDŻETU NA 2006 ROK

SUBWENCJE PRZYJĘTE DO BUDŻETU NA 2006 ROK

 

 

Nazwa

Kwota subwencji

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

3 171 510,00

 

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

2 147 943,00

 

RAZEM SUBWENCJE

5 319 453,00