główna zawartość
artykuł nr 1

Interpelacja z dnia 26 marca 2019 r.

artykuł nr 2

Interpelacja nr 1 złożona na VII Sesji Rady Gminy Janów z dnia 18 lutego 2018 r.

artykuł nr 3

Interpelacja nr 2 złożona na IV Sesji Rady Gminy Janów z dnia 27 grudnia 2018 r.

artykuł nr 4

Interpelacja nr 1 złożona na IV Sesji Rady Gminy Janów z dnia 27 grudnia 2018 r.