główna zawartość
artykuł nr 1

Interpelacja nr 5 z dnia 23 lipca 2020 r.

artykuł nr 2

Interpelacja nr 4 z dnia 21 lipca 2020 r.

artykuł nr 3

Interpelacja nr 3 z dnia 21 lipca 2020 r.

artykuł nr 4

Interpelacja nr 9 złożona na XXXII Sesji Rady Gminy Janów w dniu 24 czerwca 2020 r.

artykuł nr 5

Interpelacja nr 8 złożona na XXXII Sesji Rady Gminy Janów w dniu 24 czerwca 2020 r.