Interpelacja nr 1 złożona na VII Sesji Rady Gminy Janów z dnia 18 lutego 2018 r.

Interpelacja nr 2 złożona na IV Sesji Rady Gminy Janów z dnia 27 grudnia 2018 r.

Interpelacja nr 1 złożona na IV Sesji Rady Gminy Janów z dnia 27 grudnia 2018 r.