główna zawartość
artykuł nr 1

Wysokość diet radnych

Wysokość zryczałtowanej miesięcznej diety dla Przewodniczącego Rady Gminy - 1100 zł.
 
 
 
Wysokość zryczałtowanej miesięcznej diety dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy - 700 zł.
 
 
 
Wysokość zryczałtowanej miesięcznej diety dla Przewodniczącego Komisji Stałej i Komisji Rewizyjnej - 600 zł.
 
 
 
Wysokość zryczałtowanej miesięcznej diety dla pozostałych Radnych Gminy - 500 zł.
 
 
 
Miesięczna zryczałtowana dieta radnych ulega zmniejszeniu o 20% za każdą nieusprawiedliwioną nieobecność radnego na sesji lub posiedzeniu Komisji.
 
 
Radny ma prawo do diety tylko z jednego tytułu.