główna zawartość
artykuł nr 1

Komisja Gospodarcza

Komisja Gospodarcza, działa w zakresie spraw:
a) gospodarki przestrzennej i architektury,
b) gospodarki terenami komunalnymi,
c) utrzymania i rozbudowy urządzeń komunalnych,
d) usług komunalnych,
e) utrzymania dróg,
f) rolnictwa i leśnictwa,
g) ochrony i kształtowania środowiska naturalnego,
h) gospodarki wodnej i ściekowej,
i) planowania gospodarczego
w składzie:

1) Franciszek Cieśliński
2) Andrzej Grzesiak
3) Marcin Kowalczyk
4) Marcin Kozak
5) Jacek Lampa - przewodniczący
6) Rafał Łakomy
7) Alfreda Mendakiewicz
8) Artur Słabosz
9) Henryk Srokosz
10) Paweł Stefaniak