Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

Komisję Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki działającą w zakresie spraw:
a) funkcjonowania placówek oświatowo-wychowawczych,
b) upowszechniania kultury
c) ochrony zabytków i innych dóbr kultury
d) inicjowania i rozwijania aktywności społecznej mieszkańców,
e) upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
f) rozwoju turystyczno-rekreacyjnego
w składzie:
1) Franciszek Cieśliński
2) Monika Kasznia
3) Marcin Kowalczyk
4) Jacek Lampa
5) Rafał Łakomy
6) Alfreda Mendakiewicz
7) Artur Słabosz
8) Henryk Srokosz - przewodniczący
9) Paweł Stefaniak
10) Michał Szczepanik