główna zawartość
artykuł nr 1

Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

Komisję Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki działającą w zakresie spraw:
a) funkcjonowania placówek oświatowo-wychowawczych,
b) upowszechniania kultury
c) ochrony zabytków i innych dóbr kultury
d) inicjowania i rozwijania aktywności społecznej mieszkańców,
e) upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
f) rozwoju turystyczno-rekreacyjnego
w składzie:
1) Franciszek Cieśliński
2) Monika Kasznia
3) Jacek Lampa
4) Rafał Łakomy
5) Alfreda Mendakiewicz
6) Artur Słabosz
7) Henryk Srokosz - przewodniczący
8) Paweł Stefaniak
9) Michał Szczepanik