główna zawartość
artykuł nr 1

Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego

 
Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego, działa w zakresie spraw:

a) działalności placówek służby zdrowia i opieki społecznej,

b) kreowania samorządowej polityki prorodzinnej,

c) wykorzystania środków na pomoc społeczną,

d) przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej,

e) porządku i bezpieczeństwa publicznego,

f) ochrony przeciwpożarowej i współdziałania z Ochotniczymi Strażami Pożarniczymi,

w składzie:
1) Franciszek Cieśliński
2) Andrzej Grzesiak
3) Monika Kasznia
4) Marcin Kowalczyk
5) Marcin Kozak
6) Jacek Lampa
7) Rafał Łakomy
8) Jacek Łudzik - przewodniczący
9) Alfreda Mendakiewicz
10) Artur Słabosz
11) Henryk Srokosz
12) Rafał Tomza