Komisja Budżetu i Finansów

Komisja Budżetu i Finansów działa w zakresie spraw:
a) budżetu Gminy,
b) planowania finansowego,
c) finansów Gminy

w składzie:
1) Franciszek Cieśliński
2) Andrzej Grzesiak
3) Monika Kasznia
4) Marcin Kowalczyk
5) Marcin Kozak
6) Artur Słabosz
7) Paweł Stefaniak - przewodniczący
8) Rafał Tomza