główna zawartość
artykuł nr 1

Komisja Budżetu i Finansów

Komisja Budżetu i Finansów działa w zakresie spraw:
a) budżetu Gminy,
b) planowania finansowego,
c) finansów Gminy

w składzie:
1) Franciszek Cieśliński
2) Andrzej Grzesiak
3) Monika Kasznia
4) Marcin Kozak
5) Artur Słabosz
6) Paweł Stefaniak - przewodniczący
7) Rafał Tomza