główna zawartość
artykuł nr 1

pełnomocnik ds. komunikacji społecznej i promocji gminy

Pełnomocnik ds. komunikacji społecznej i promocji gminy jest mgr inż. Ireneusz Bartkowiak.

Główne zadania pełnomocnika to :
- promocja gminy Janów
- kreowanie pozytywnego wizerunku gminy Janów w mediach
- zadania związane z zakresem rozwoju turystyki i informacji turystycznej w gminie Janów , w tym
a) wszelkie działania marketingowe zmierzające do promowania turystyki w gminie Janów
b) podejmowanie działań w kierunku turystyki zrównoważonej na terenie gminy
c) podejmowanie działań w kierunku rozwoju agroturystyki oraz współpraca z gospodarstwami agroturystycznymi na terenie gminy
d) działania w celu pozyskiwania środków pomocowych na rozwój turystyki
e) organizacja i obsługa stoisk gminy Janów na targach i imprezach turystycznych.