główna zawartość
artykuł nr 1

Komisja Oświaty i Kultury

Komisja Oświaty i Kultury, działała w zakresie spraw:

a) funkcjonowania placówek oświatowo-wychowawczych,
b) upowszechniania kultury
c) ochrony zabytków i innych dóbr kultury

Skład Komisji:

1) Pan Henryk Srokosz - Przewodniczący
2) Pani Danuta Tomza
3) Pan Paweł Stefaniak
4) Pan Włodzimierz Kozik
5) Pani Joanna Ścigaj
6) Pani Alina Kaczmarek
7) Pan Józef Kawecki
8) Pan Piotr Zatoń
9) Pan Artur Słabosz
10) Pan Adam Ucieklak
11) Pani Jadwiga Michalik