główna zawartość
artykuł nr 1

Komisja Budżetu i Finansów

Komisja Budżetu i Finansów, działa w zakresie spraw:

a) budżetu Gminy,
b) planowania finansowego,
c) finansów Gminy

Skład Komisji:

1) Pani Jadwiga Michalik - Przewodnicząca
2) Pan Artur Słabosz
3) Pan Krzysztof Szczepanek
4) Pan Robert Lipowicz
5) Pan Jerzy Dudek
6) Joanna Ścigaj
7) Henryk Srokosz