główna zawartość
artykuł nr 1

Komisja Gospodarcza

Komisja Gospodarcza, działa w zakresie spraw:

a) gospodarki przestrzennej i architektury,
b) gospodarki terenami komunalnymi,
c) utrzymania i rozbudowy urządzeń komunalnych,
d) usług komunalnych,
e) utrzymania dróg,
f) rolnictwa i leśnictwa,
g) ochrony i kształtowania środowiska naturalnego,
h) gospodarki wodnej i ściekowej,
i) planowania gospodarczego

Skład komisji:

1) Pan Józef Kawecki - Przewodniczący
2) Pan Henryk Srokosz
3) Pani Alina Kaczmarek
4) Pan Piotr Zatoń
5) Pani Jadwiga Michalik
6) Pan Jerzy Dudek
7) Pan Krzysztof Szczepanek
8) Pan Artur Słabosz
9) Pan Adam Ucieklak