główna zawartość
artykuł nr 1

Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa

Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego, działa w zakresie spraw:

a) działalności placówek służby zdrowia i opieki społecznej,
b) kreowania samorządowej polityki prorodzinnej,
c) wykorzystania środków na pomoc społeczną,
d) przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej,
e) porządku i bezpieczeństwa publicznego,
f) ochrony przeciwpożarowej i współdziałania z Ochotniczymi Strażami Pożarniczymi

Skład Komisji:

1) Pani Danuta Tomza - Przewodnicząca
2) Pani Joanna Ścigaj 
3) Pan Paweł Stefaniak
4) Pan Krzysztof Szczepanek
5) Pan Piotr Zatoń
6) Pan Jerzy Dudek
7) Pan Józef Kawecki