Projekty Uchwał XXXIX Sesji Rady Gminy w Janowie

Projekty Uchwał XXXIX Sesji Rady Gminy w Janowie są zamieszczone w załączniku do niniejszej wiadomości:

Projekty Uchwał XXXVIII Sesji Rady Gminy w Janowie

Projekty Uchwał XXXVIII Sesji Rady Gminy w Janowie są zamieszczone w załączniku do niniejszej wiadomości:

Projekty Uchwał XXXVII Sesji Rady Gminy w Janowie

Projekty Uchwał XXXVII Sesji Rady Gminy w Janowie są zamieszczone w załączniku do niniejszej wiadomości:

Projekty Uchwał XXXVI Sesji Rady Gminy w Janowie

Projekty Uchwał XXXVI Sesji Rady Gminy w Janowie są zamieszczone w załączniku do niniejszej wiadomości:

Projekty Uchwał XXXV Sesji Rady Gminy w Janowie

Projekty Uchwał XXXV Sesji Rady Gminy w Janowie są zamieszczone w załączniku do niniejszej wiadomości:

Załączniki
Projekt uchwały Nr 299/XXXV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala im. Prof. Emila Michałowskiego w Katowicach   33.000 KB
Projekt uchwały Nr 300/XXXV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na rok 2010.   31.000 KB
Załącznik do projektu uchwały Nr 300/XXXV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na rok 2010.   87.000 KB
Projekt uchwały Nr 301/XXXV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany budżetu Gminy na 2010 rok.   47.500 KB
Projekt uchwały Nr 302/XXXV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany budżetu Gminy na 2010 rok.   107.000 KB
Projekt uchwały Nr 303/XXXV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Janów za I półrocze   38.000 KB
Projekt uchwały Nr 303/XXXV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Janów za I półrocze   38.000 KB
Projekt uchwały Nr 304/XXXV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze.   35.500 KB
Projekt uchwały Nr 305/XXXV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 700 000,00 zł.   34.000 KB
Projekt uchwały Nr 306/XXXV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od dnia 1 października 2010 r. do dnia 30 września 2011 r. dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Janów.   40.500 KB
Projekt uchwały Nr 307/XXXV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: przystąpienia Gminy Janów do projektu "Budowa małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów".   35.000 KB
Projekt uchwały Nr 308/XXXV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany uchwały Nr 198/XXIII//2009 Rady Gminy w Janowie z dnia 8 kwietnia 2009 w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Żuraw".   47.500 KB
Projekt uchwały Nr 309/XXXV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Siedlec   31.500 KB
Projekt uchwały Nr 310/XXXV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zagórze.   31.500 KB
Projekt uchwały Nr 311/XXXV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Janów.   31.500 KB
Zalącznik do projektu uchwały Nr 311/XXXV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Janów.   38.500 KB

Projekty Uchwał XXXIV Sesji Rady Gminy w Janowie

Projekty Uchwał XXXIV Sesji Rady Gminy w Janowie są zamieszczone w załączniku do niniejszej wiadomości:

Załączniki
Projekt uchwały Nr 287/XXXIV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie za 2009 rok.   30.500 KB
Projekt uchwały Nr 288/XXXIV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Janowie za 2009 rok.   27.000 KB
Projekt uchwały Nr 289/XXXIV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku za 2009 rok   31.000 KB
Projekt uchwały Nr 290/XXXIV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany uchwały nr 116/XVI/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie uchwalenia Statutu Muzeum Regionalnego im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku.   31.000 KB
Projekt uchwały Nr 291/XXXIV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: szczegółowego sposobu konsultacji podejmowanych uchwał w zakresie działalności pożytku publicznego z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.   48.500 KB
Projekt uchwały Nr 292/XXXIV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany budżetu Gminy na 2010 rok.   75.000 KB
Projekt uchwały Nr 292/XXXIV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany budżetu Gminy na 2010 rok.   75.000 KB
Projekt uchwały Nr 293/XXXIV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany budżetu Gminy na 2010 rok.   47.000 KB
Projekt uchwały Nr 294/XXXIV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany Uchwały Nr 283/XXXIII/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 25 marca 2010 roku.   235.000 KB
Projekt uchwały Nr 295/XXXIV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany Uchwały Nr 257/XXIX/09 z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 2 140 000,00 zł.   34.500 KB
Projekt uchwały Nr 296/XXXIV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 700 000,00 zł.   34.000 KB
Projekt uchwały Nr 297/XXXIV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Janów.   30.000 KB
Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr 297/XXXIV/10   40.500 KB
Projekt uchwały Nr 298/XXXIV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego z wykonania budżetu gminy za rok 2009 oraz udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy za 2009 rok.   31.500 KB

Projekty Uchwał XXXIII Sesji Rady Gminy w Janowie

Projekty Uchwał XXXIII Sesji Rady Gminy w Janowie są zamieszczone w załączniku do niniejszej wiadomości:

Załączniki
Projekt uchwały Nr 275/XXXIII/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Ośrodków Zdrowia Gminy Janów za 2009 rok.   32.000 KB
Projekt uchwały Nr 276/XXXIII/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Miasta Częstochowy w sprawie przekształcenia Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie.   31.500 KB
Projekt uchwały Nr 277/XXXIII/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki   30.000 KB
Projekt uchwały Nr 278/XXXIII/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany Uchwały Nr 270/XXXII/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie budżetu gminy na 2010 rok   40.000 KB
Projekt uchwały Nr 279/XXXIII/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Częstochowskiego na wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie drogowe pn. ,"Przebudowa drogi powiatowej nr 1066 S ? DK46 ? Zrębice ? Siedlec ? DW793"   33.000 KB
Projekt uchwały Nr 280/XXXIII/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany budżetu Gminy na 2010 rok.   59.000 KB
Projekt uchwały Nr 281/XXXIII/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany budżetu Gminy na 2010 rok.   58.000 KB
? Projekt uchwały Nr 281/XXXIII/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany budżetu Gminy na 2010 rok.   58.000 KB
Projekt uchwały Nr 282/XXXIII/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany Uchwały Nr 270/XXXII/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie budżetu gminy na 2010 rok.   55.500 KB
Projekt uchwały Nr 283/XXXIII/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany Uchwały Nr 270/XXXII/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie budżetu gminy na 2010 rok.   188.500 KB
Projekt uchwały Nr 284/XXXIII/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości   30.500 KB
Projekt uchwały Nr 285/XXXIII/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Janów.   11.193 KB
Załącznik do uchwały Nr 285   32.500 KB

Projekty Uchwał XXXII Sesji Rady Gminy w Janowie

Projekty Uchwał XXXII Sesji Rady Gminy w Janowie są zamieszczone w załączniku do niniejszej wiadomości:

Załączniki
Projekt uchwały Nr 268/XXXII/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany uchwały nr 116/XVI/08 z dnia 29 kwietnia 2008r. w sprawie uchwalenia statutu Muzeum Regionalnego im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku   31.500 KB
Projekt uchwały Nr 269/XXXII/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany uchwały nr 244/XXXIX/2005 z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie zmiany formy organizacyjnej jednostki budżetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie i utworzenie gminnej instytucji kultury pod nazwą "Gminna Biblioteka Publiczna w Janowie".   32.000 KB
Projekt uchwały Nr 270/XXXII/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowickiej 47-51   36.000 KB
Projekt uchwały Nr 271/XXXII/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: budżetu gminy na 2010 rok.   50.500 KB
Załącznik nr 1: PLAN DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI NA 2010 ROK   218.000 KB
Załącznik nr 2: WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK   384.500 KB
Załącznik nr 3: PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2010 ROK   104.000 KB
Załącznik nr 4: WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH DO REALIZACJI W 2010 ROKU   120.500 KB
Załącznik nr 5: WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ NA 2010 ROK   36.500 KB
Załącznik nr 6: DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2010 ROKU   88.000 KB
Załącznik nr 7: DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2010 ROKU   66.000 KB
Załącznik nr 8: PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2010 ROK   33.500 KB
Załącznik nr 9: DOTACJE PODMIOTOWE NA 2010 ROK   32.000 KB
Załącznik nr 10: DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2010 ROKU   28.500 KB
Załącznik nr 11: DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2010 ROKU   29.000 KB
Załącznik nr 12: PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK   33.000 KB
Załącznik nr 13: Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012   44.500 KB
INFORMACJA OPISOWA O PROJEKCIE BUDŻETU GMINY   148.500 KB
Projekt uchwały Nr 272/XXXII/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości   31.000 KB
Projekt uchwały Nr 273/XXXII/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie albo wynajem nieruchomości będącej własnością Gminy Janów.   30.500 KB
Projekt uchwały Nr 274/XXXII/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości.   31.000 KB
Projekt uchwały Nr 275/XXXII/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Janów   30.000 KB
Załącznik nr 1: Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Janów przeznaczonych do sprzedaży   33.000 KB

Projekty Uchwał XXXI Sesji Rady Gminy w Janowie

Projekty Uchwał XXXI Sesji Rady Gminy w Janowie są zamieszczone w załączniku do niniejszej wiadomości:

Projekty Uchwał XXIX Sesji Rady Gminy w Janowie

Projekty Uchwał XXIX Sesji Rady Gminy w Janowie są zamieszczone w załączniku do niniejszej wiadomości:

Załączniki
Projekt uchwały Nr 250/XXIX/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: wyrażenia zgody na realizację projektu w ramach Poddziałania 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych" Priorytetu IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki   31.000 KB
Projekt uchwały Nr 251/XXIX/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze gminy Janów.   33.500 KB
Załącznik nr 1 do projektu Uchwały nr 251/XXIX/09 - REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OBSZARZE GMINY JANÓW   131.000 KB
Projekt uchwały Nr 252/XXIX/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: określenia podatków i opłat lokalnych na 2010 rok.   89.000 KB
Projekt uchwały Nr 253/XXIX/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2010 rok.   44.000 KB
Projekt uchwały Nr 254/XXIX/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: określenia zwolnień od podatków i opłat lokalnych na 2010 rok.   38.500 KB
Projekt uchwały Nr 255/XXIX/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych na 2010 rok.   39.500 KB
Załącznik Nr 1 do projektu uchwały 255/XXXIX/09 - Informacja nieruchomości   87.000 KB
Załącznik Nr 2 do projektu uchwały 255/XXXIX/09 - Deklaracja nieruchomości   108.500 KB
Załącznik Nr 3 do projektu uchwały 255/XXXIX/09 - Informacja rolny.   103.500 KB
Załącznik Nr 4 do projektu uchwały 255/XXXIX/09 - Deklaracja rolny   126.000 KB
Załącznik Nr 5 do projektu uchwały 255/XXXIX/09 - Informacja las   58.000 KB
Załącznik Nr 6 do projektu uchwały 255/XXXIX/09 - Deklaracja las   60.500 KB
Projekt uchwały Nr 256/XXIX/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie : zmiany uchwały Nr 169/XX/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego   35.000 KB
Projekt uchwały Nr 257/XXIX/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 2.140.000,00 zł   35.500 KB
Projekt uchwały Nr 258/XXIX/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany planu budżetu Gminy na 2009 rok.   57.500 KB
Projekt uchwały Nr 259/XXIX/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany planu budżetu Gminy na 2009 rok.   43.000 KB

Projekty Uchwał XXVIII Sesji Rady Gminy w Janowie

Projekty Uchwał XXVIII Sesji Rady Gminy w Janowie są zamieszczone w załączniku do niniejszej wiadomości:

Załączniki
Projekt uchwały Nr 238/XXVIII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany uchwały Nr 8/II/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia ryczałtu dla Przewodniczącego Rady Gminy w Janowie.   31.000 KB
Projekt uchwały Nr 239/XXVIII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany uchwały Nr 89/XIX/2004 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 marca 2004 roku w sprawie określenia wysokości diety za udział w pracach Rady Gminy i jej organów oraz zwrotu kosztów podróży służbowej.   31.500 KB
Projekt uchwały Nr 240/XXVIII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu "Budowa Infrastruktury Informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski" oraz podpisania umowy o realizacji wspólnego przedsięwzięcia.   33.000 KB
Projekt uchwały Nr 241/XXVIII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: przekazania zadań oświatowych.   35.000 KB
Projekt uchwały Nr 242/XXVIII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w kwocie 339 302,57 zł.   34.000 KB
Projekt uchwały Nr 243/XXVIII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany planu budżetu Gminy na 2009 rok.   80.500 KB
Projekt uchwały Nr 244/XXVIII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany planu budżetu Gminy na 2009 rok.   39.000 KB
Projekt uchwały Nr 245/XXVIII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: określenia wymagań, jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwoleń na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.   60.500 KB
Projekt uchwały Nr 246/XXVIII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości   30.500 KB
Projekt uchwały Nr 247/XXVIII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.   30.500 KB
Projekt uchwały Nr 248/XXVIII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.   27.500 KB

Projekty Uchwał XXVII Sesji Rady Gminy w Janowie

Projekty Uchwał XXVII Sesji Rady Gminy w Janowie są zamieszczone w załączniku do niniejszej wiadomości:

Załączniki
Projekt uchwały Nr 230/XXVII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze gminy Janów   24.000 KB
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 230/XXVII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze gminy Janów   194.000 KB
Projekt uchwały Nr 231/XXVII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,   70.500 KB
Projekt uchwały Nr 232/XXVII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany planu budżetu Gminy na 2009 rok   51.500 KB
Projekt uchwały Nr 233/XXVII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Policji,   26.000 KB
Projekt uchwały Nr 234/XXVII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany planu budżetu Gminy na 2009 rok   44.000 KB
Projekt uchwały Nr 235/XXVII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 1 500 000,00 zł   31.000 KB
Projekt uchwały Nr 236/XXVII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany planu budżetu Gminy na 2009 rok   56.000 KB
Projekt uchwały Nr 237/XXVII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w kwocie   24.500 KB
Projekt uchwały Nr 238/XXVII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany planu budżetu Gminy na 2009 rok,   44.000 KB
Projekt uchwały Nr 239/XXVII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany planu budżetu Gminy na 2009 rok.   47.500 KB

Projekty Uchwał XXVI Sesji Rady Gminy w Janowie

Projekty Uchwał XXVI Nadzwyczajnej  Sesji Rady Gminy w Janowie są zamieszczone w załączniku do niniejszej wiadomości:

Projekty Uchwał XXV Sesji Rady Gminy w Janowie

Projekty Uchwał XXV Sesji Rady Gminy w Janowie są zamieszczone w załączniku do niniejszej wiadomości:

Załączniki
Projekt uchwały Nr 215/XXV/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany aktu założycielskiego Szkoły Podstawowej Sokole Pole w Lgoczance.   29.000 KB
Projekt uchwały Nr 216/XXV/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany Uchwały Nr 65/XIV/2003 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 października 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Janów.   25.500 KB
Projekt uchwały Nr 217/XXV/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku za 2008 rok   21.500 KB
Projekt uchwały Nr 218/XXV/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki Stowarzyszeniu Partnerstwo Północnej Jury w Janowie   22.000 KB
Projekt uchwały Nr 219/XXV/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany planu budżetu gminy na 2009 rok   53.500 KB
Projekt uchwały Nr 220/XXV/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany planu budżetu gminy na 2009 rok   80.000 KB
Projekt uchwały Nr 221/XXV/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany planu budżetu gminy na 2009 rok.   74.500 KB
Projekt uchwały Nr 222/XXV/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki   21.000 KB
Projekt uchwały Nr 223/XXV/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: przyjęcia "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla gminy Janów".   21.000 KB
Załącznik nr 1 do projektu Uchwały Nr 223/XXV/09   3.047 MB
Projekt uchwały Nr 224/XXV/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: uznania nieruchomości za drogi gminne   23.000 KB
Załącznik nr 1 do projektu Uchwały Nr 224/XXV/09   26.000 KB

Projekty Uchwał XXIV Sesji Rady Gminy w Janowie

Projekty Uchwał XXIV Sesji Rady Gminy w Janowie są zamieszczone w załączniku do niniejszej wiadomości:

Projekty Uchwał XXIII Sesji Rady Gminy w Janowie

Projekty Uchwał XXIII Sesji Rady Gminy w Janowie są zamieszczone w załączniku do niniejszej wiadomości:
Załączniki
Projekt uchwały Nr 192/XXIII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Ośrodków Zdrowia Gminy Janów za 2008 rok   22.500 KB
Projekt uchwały Nr 193/XXIII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany uchwały Nr 184/XXII/09 Rady Gminy w Janowie z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących stanowiska dyrektorów szkół, pedagogów i logopedów art. 42 ust. 6 i 7 ustawy ? Karta Nauczyciela.   24.500 KB
Projekt uchwały Nr 194/XXIII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany Statutu Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Janowie.   23.000 KB
Projekt uchwały Nr 195/XXIII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.   98.500 KB
Projekt uchwały Nr 196/XXIII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Janów.   21.000 KB
Załacznik nr 1 do uchwały Nr 196/XXIII/09 Rady Gminy w Janowie   1.621 MB
Projekt uchwały Nr 197/XXIII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Złoty Potok.   21.500 KB
Załacznik nr 1 do uchwały Nr 197/XXIII/09 Rady Gminy w Janowie   4.881 MB
Projekt uchwały Nr 198/XXIII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Żuraw   24.500 KB
Załacznik nr 1 do uchwały Nr 198/XXIII/09 Rady Gminy w Janowie   800.000 KB
Projekt uchwały Nr 199/XXIII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany planu budżetu gminy na 2009 rok   59.500 KB
Projekt uchwały Nr 200/XXIII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany planu budżetu gminy na 2009 rok   39.500 KB
Projekt uchwały Nr 201/XXIII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy w Janowie Nr 190/XXII/09 z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok.   145.500 KB
Projekt uchwały Nr 202/XXIII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w Gminie Janów na rok 2009-2010.   22.500 KB
Załacznik nr 1 do uchwały Nr 202/XXIII/09 Rady Gminy w Janowie   52.500 KB
Projekt uchwały Nr 203/XXIII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Janów.   21.000 KB
Załacznik nr 1 do uchwały Nr 203/XXIII/09 Rady Gminy w Janowie   22.000 KB
Projekt uchwały Nr 204/XXIII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem nieruchomości będącej własnością Gminy Janów.   21.500 KB
Załacznik nr 1 do uchwały Nr 204/XXIII/09 Rady Gminy w Janowie   24.500 KB
Projekt uchwały Nr 205/XXIII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie lokali mieszkalnych wraz z ułamkową współwłasnością gruntu i części wspólnych budynku   26.000 KB
Projekt uchwały Nr 206/XXIII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi.   21.500 KB
Załacznik nr 1 do uchwały Nr 206/XXIII/09 Rady Gminy w Janowie   53.500 KB

Projekty Uchwał XXII Sesji Rady Gminy w Janowie

Projekty Uchwał XXII Sesji Rady Gminy w Janowie są zamieszczone w załączniku do niniejszej wiadomości:
Załączniki
Projekt uchwały Nr 184/XXII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie : określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących stanowiska dyrektorów szkół, pedagogów i logopedów art. 42 ust. 6 i 7 ustawy ? Karta Nauczyciela.   32.000 KB
Projekt uchwały Nr 185/XXII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie : ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w tabeli stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników obsługi zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie gminy Janów.   23.500 KB
Załącznik nr 1 do projektu Uchwały nr 185/XXII/2009   45.000 KB
Projekt uchwały Nr 186/XXII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie : ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w tabeli stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Janowie.   25.500 KB
Załącznik nr 1 do projektu Uchwały nr 186/XXII/2009   43.000 KB
Projekt uchwały Nr 187/XXII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie : ustalenia dopłat do 1m3 oczyszczonych ścieków oraz do 1m3 dostarczonej wody dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Janów.   44.000 KB
Projekt uchwały Nr 188/XXII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie : ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.   22.000 KB
Projekt uchwały Nr 189/XXII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie : zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok.   30.500 KB
Projekt uchwały Nr 190/XXII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie : uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok.   53.000 KB
Załącznik nr 1 do projektu Uchwały nr 185/XXII/2009 - Plan dochodów wg źródeł i działów klasyfikacji na 2009 rok   219.000 KB
Załącznik nr 2 do projektu Uchwały nr 190/XXII/2009 - Wydatki budżetu gminy na 2009 r.   71.000 KB
Załącznik nr 3 do projektu Uchwały nr 190/XXII/2009 - Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2009 roku   105.500 KB
Załącznik nr 4 do projektu Uchwały nr 190/XXII/2009 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków unii europejskiej na 2009 rok   42.500 KB
Załącznik nr 5 do projektu Uchwały nr 190/XXII/2009 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.   42.500 KB
Załącznik nr 6 do projektu Uchwały nr 190/XXII/2009 - Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w 2009 r.   40.000 KB
Załącznik nr 7 do projektu Uchwały nr 190/XXII/2009 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2009 roku   33.000 KB
Załącznik nr 8 do projektu Uchwały nr 190/XXII/2009 - Plany przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 2009 rok   32.000 KB
Załącznik nr 9 do projektu Uchwały nr 190/XXII/2009 - Dotacje podmiotowe na 2009 rok   32.000 KB
Załącznik nr 10 do projektu Uchwały nr 190/XXII/2009 - Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok   32.000 KB
Załącznik nr 11 do projektu Uchwały nr 190/XXII/2009 - Przychody i rozchody budżetu gminy na 2009 rok   33.000 KB
Załącznik nr 12 do projektu Uchwały nr 190/XXII/2009 - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011   48.500 KB
Projekt uchwały Nr 191/XXII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie : wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej.   24.500 KB

Projekty Uchwał XXI Sesji Rady Gminy w Janowie

Projekty Uchwał XXI Sesji Rady Gminy w Janowie są zamieszczone w załączniku do niniejszej wiadomości:
Załączniki
Projekt uchwały Nr 171/XXI/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie: przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.   21.500 KB
Załącznik nr 1 do projektu Uchwały nr 171/XXI/2008   933.500 KB
Projekt uchwały Nr 172/XXI/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie : zawarcia porozumienia o przystąpieniu do wspólnej realizacji Projektu pod nazwą "E-Powiat Częstochowski"   33.000 KB
Projekt uchwały Nr 173/XXI/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie : zmiany Uchwały Rady Gminy w Janowie Nr 104/XV/08 z dnia 11 marca 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janów   28.000 KB
Załącznik nr 1 do projekt uchwały Nr 173/XXI/08   52.000 KB
Projekt uchwały Nr 174/XXI/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie : wyrażenia opinii odnośnie projektu likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Nr 1 im. Św. Karola Boromeusza w Mysłowicach.   22.000 KB
Projekt uchwały Nr 175/XXI/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie : zmiany planu budżetu Gminy na 2008 rok.   52.500 KB
Projekt uchwały Nr 176/XXI/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie : zmiany planu budżetu Gminy na 2008 rok.   60.000 KB
Projekt uchwały Nr 177/XXI/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie : zmiany planu budżetu Gminy na 2008 rok.   57.500 KB
Projekt uchwały Nr 178/XXI/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie : zmiany planu budżetu Gminy na 2008 rok.   58.000 KB
Projekt uchwały Nr 179/XXI/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie : zmiany planu budżetu Gminy na 2008 rok.   50.000 KB
Projekt uchwały Nr 180/XXI/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie : zmiany planu budżetu Gminy na 2008 rok   37.500 KB
Projekt uchwały Nr 181/XXI/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie : zmiany planu budżetu Gminy na 2008 rok.   38.000 KB

Projekty Uchwał XX Sesji Rady Gminy w Janowie

Projekty Uchwał XX Sesji Rady Gminy w Janowie są zamieszczone w załączniku do niniejszej wiadomości:
Załączniki
Projekt uchwały Nr 158/XX/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie : wyrażenia zgody na realizację projektu w ramach Poddziałania 9.1.2 ?Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych? Priorytetu IX ?Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach? Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.   29.000 KB
Projekt uchwały Nr 159/XX/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie : ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.   24.500 KB
Projekt uchwały Nr 160/XX/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie : ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w tabeli stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowie   24.500 KB
Projekt uchwały Nr 161/XX/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie : zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 300.000,00 zł.   24.500 KB
Projekt uchwały Nr 162/XX/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie : zmiany planu budżetu Gminy na 2008 rok.   51.000 KB
Projekt uchwały Nr 163/XX/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie : zmiany planu budżetu Gminy na 2008 rok.   71.500 KB
Projekt uchwały Nr 165/XX/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie : określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych na 2009 rok.   38.000 KB
Projekt uchwały Nr 166/XX/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie : określenia wysokości stawek opłaty targowej.   37.500 KB
Projekt uchwały Nr 167/XX/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie : obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2009 rok.   24.500 KB
Projekt uchwały Nr 168/XX/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie : określenia zwolnień od podatków i opłat lokalnych na 2009 rok.   29.500 KB
Projekt uchwały Nr 169/XX/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie: inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.   36.000 KB
Projekt uchwały Nr 170/XX/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie : wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Janów.   23.500 KB
U Z A S A D N I E N I E do projektu uchwały Rady Gminy w Janowie w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej   21.500 KB
Z A S A D N I E N I E do projektu uchwały Rady Gminy w Janowie w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2009   27.000 KB
U Z A S A D N I E N I E do projektu uchwały Rady Gminy w Janowie w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2009 rok   26.500 KB
U Z A S A D N I E N I E do projektu uchwały Rady Gminy w Janowie w sprawie określenia zwolnień od podatków i opłat lokalnych na 2009 rok   21.500 KB
Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały Nr 164/XX/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 9 grudnia 2008 roku - Wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2009:   81.500 KB
Projekt uchwały Nr 164/XX/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie : określenia podatków i opłat lokalnych na 2009 ro   43.000 KB

Projekty Uchwał XIX Sesji Rady Gminy w Janowie

Projekty Uchwał XIX Sesji Rady Gminy w Janowie są zamieszczone w załączniku do niniejszej wiadomości:

Dostępne podkategorie:
Projekty Uchwał Rady Gminy w Janowie