główna zawartość
artykuł nr 1

Projekty Uchwał XXXIX Sesji Rady Gminy w Janowie

Projekty Uchwał XXXIX Sesji Rady Gminy w Janowie są zamieszczone w załączniku do niniejszej wiadomości:

artykuł nr 2

Projekty Uchwał XXXVIII Sesji Rady Gminy w Janowie

Projekty Uchwał XXXVIII Sesji Rady Gminy w Janowie są zamieszczone w załączniku do niniejszej wiadomości:

artykuł nr 3

Projekty Uchwał XXXVII Sesji Rady Gminy w Janowie

Projekty Uchwał XXXVII Sesji Rady Gminy w Janowie są zamieszczone w załączniku do niniejszej wiadomości:

artykuł nr 4

Projekty Uchwał XXXVI Sesji Rady Gminy w Janowie

Projekty Uchwał XXXVI Sesji Rady Gminy w Janowie są zamieszczone w załączniku do niniejszej wiadomości:

artykuł nr 5

Projekty Uchwał XXXV Sesji Rady Gminy w Janowie

Projekty Uchwał XXXV Sesji Rady Gminy w Janowie są zamieszczone w załączniku do niniejszej wiadomości:

Załączniki:
Zalącznik do projektu uchwały Nr 311/XXXV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Janów. 39 KB
Projekt uchwały Nr 311/XXXV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Janów. 32 KB
Projekt uchwały Nr 310/XXXV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zagórze. 32 KB
Projekt uchwały Nr 309/XXXV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Siedlec 32 KB
Projekt uchwały Nr 308/XXXV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany uchwały Nr 198/XXIII//2009 Rady Gminy w Janowie z dnia 8 kwietnia 2009 w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Żuraw". 48 KB
Projekt uchwały Nr 307/XXXV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: przystąpienia Gminy Janów do projektu "Budowa małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów". 35 KB
Projekt uchwały Nr 306/XXXV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od dnia 1 października 2010 r. do dnia 30 września 2011 r. dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Janów. 41 KB
Projekt uchwały Nr 305/XXXV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 700 000,00 zł. 34 KB
Projekt uchwały Nr 304/XXXV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze. 36 KB
Projekt uchwały Nr 303/XXXV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Janów za I półrocze 38 KB
Projekt uchwały Nr 303/XXXV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Janów za I półrocze 38 KB
Projekt uchwały Nr 302/XXXV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany budżetu Gminy na 2010 rok. 107 KB
Projekt uchwały Nr 301/XXXV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany budżetu Gminy na 2010 rok. 48 KB
Załącznik do projektu uchwały Nr 300/XXXV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na rok 2010. 87 KB
Projekt uchwały Nr 300/XXXV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na rok 2010. 31 KB
Projekt uchwały Nr 299/XXXV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala im. Prof. Emila Michałowskiego w Katowicach 33 KB