główna zawartość
artykuł nr 1

protokoły

Protokoły archiwalne z posiedzeń komisji Rady Gminy są udostępniane na wniosek zainteresowanego przez pracownika Biura Rady. Protokoły z posiedzeń komisji Rady obecnej kadencji są dostępne  w Biurze Rady Gminy.