główna zawartość
artykuł nr 1

Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Komisja Rewizyjna wykonuje także inne zadania zlecone przez radę w zakresie kontroli.

Skład Komisji:

1. Pan Jerzy Dudek - Przewodniczący
2. Pan Paweł Stefaniak
3. Pan Robert Lipowicz
4. Pan Artur Słabosz
5. Pan Piotr Zatoń