Referat Spraw Obywatelskich

Funkcje Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego pełni mgr inż. Tomasz Grela   tel: 343278068, 343278048,  wew. 17 e-mail: t.grela@janow.pl