główna zawartość
artykuł nr 1

Referat Finansowo - Księgowy

W referacie zatrudnione są następujące osoby:

 

StanowiskoImię i NazwiskoNr pokojuNr telefonuAdres e-mail

Skarbnik Gminy –

Kierownik Referatu

Małgorzata Laskowska1334 3278 048 wew.24m.laskowska@janow.pl

Inspektor ds. wymiaru i księgowości podatkowej

----

Inspektor ds. księgowości podatkowej

Iwona Roman1434 3278 048 wew. 42podatki@janow.pl

Inspektor ds. wymiaru podatku i opłat

Aneta Zasuń1134 3278 048 wew. 22a.zasun@janow.pl

Inspektor ds. płac i księgowości budżetowej

Bożena Ponicka1234 3278 048 wew. 23b.ponicka@janow.pl

Inspektor ds. VAT i rachunkowości budżetowej

Anita Knysak1234 3278 048 wew. 23a.knysak@janow.pl

Inspektor ds. płatności i księgowości budżetowej

Elżbieta Solak1234 3278 048 wew. 43ksiegowosc@janow.pl

Inspektor ds. księgowości budżetowej

Agnieszka Kawecka1234 3278 048 wew. 43ksiegowosc@janow.pl