główna zawartość
artykuł nr 1

Referat Finansowo - Księgowy

Funkcję Skarbnika Gminy i jednocześnie Kierownika Referatu Finansowo - Księgowego pełni mgr Małgorzata Laskowska tel. 34 3278501 wew. 24 e-mail: m.laskowska@janow.pl

 

Ponadto w Referacie zatrudnione są :

 

mgr Iwona Roman

-

inspektor ds. księgowości podatkowej
tel. 34 3278048 wew. 22 lub 42
e-mail: podatki@janow.pl

mgr Halina Miedzińska

-

inspektor ds. wymiaru i księgowości podatkowej
tel. 34 3278048 wew. 22 lub 42
e-mail: podatki@janow.pl

mgr inż. Aneta Zasuń

-

inspektor ds. wymiaru podatków
tel. 34 3278048 wew. 22 lub 42
e-mail: a.zasun@janow.pl

Bożena Ponicka

-

inspektor ds. płac i księgowości budżetowej
tel. 34 3278048 wew. 23
e-mail: b.ponicka@janow.pl

mgr Sylwia Kozioł

-

główny specjalista ds. rachunkowości
tel. 34 3278048 wew. 23
e-mail: sylwia@janow.pl

mgr Agnieszka Kawecka

-

inspektor ds. księgowości budżetowej
tel. 34 3278048 wew. 43
e-mail: ksiegowosc@janow.pl

mgr Elżbieta Solak

-

inspektor ds księgowości budżetowej
tel. 34 3278048 wew. 43
e-mail: e.solak@janow.pl