główna zawartość
artykuł nr 1

Referat Geodezji, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Funkcje Kierownika Referatu Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pełni mgr inż. Jarosław Zasuń tel: 34 3278048 wew 29 e-mail: jaroslaw.zasun@janow.pl 

W Referacie zatrudnieni są :

 

 

mgr
Monika Olszewska
 
referent ds. ochrony środowiska
tel: 34 3278048 wew. 15
e-mail: m.olszewska@janow.pl
 
mgr Bogusława Nowak
 
inspektor ds. geodezji i gospodarki gruntami
tel: 34 3278048 wew. 16
 
mgr Dominik Białas                            
 

referent ds. zagospodarowania przestrzennego
tel. 34 3278501 wew. 15
e-mail: d.bialas@janow.pl