główna zawartość
artykuł nr 1

Referat Organizacyjny

Za Referat Organizacyjny odpowiada Sekretarz Gminy mgr Monika Galązka, która jest jednocześnie Kierownikiem Referatu. tel. 34 3278501 wew. 21 e-mail: monika.galazka@janow.pl

 

W Referacie są zatrudnione następujące osoby : 

 

mgr  inż. Agata Gołuchowska
-
referent ds. administracyjno-biurowych
tel. 34 3278048, 3278501 wew. 13
e-mail a.goluchowska@janow.pl
 
mgr Joanna Hamerla
-
inspektor  ds. działalności gospodarczej i spraw organizacyjnych
tel. 34 3278048 wew. 18
 
mgr Justyna Nowak
-
referent ds. obsługi Rady Gminy i spraw organizacyjnych
tel. 34 3278501 wew. 20
e-mail: rada@janow.pl
 
mgr Rafał Strzelczyk
-
główny specjalista ds.kontroli i pozyskiwania środków zewnętrznych
tel. 34 3278501 wew. 29
e-mail: r.strzelczyk@janow.pl
Joanna Nguyen
-
podinspektor kancelaryjny
tel. 34 3278501 wew. 25
 
Małgorzata Bobrowska
-
pracownik obsługi