główna zawartość
artykuł nr 1

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

W Referacie są zatrudnione następujące osoby : 

 

Stanowisko Imię i NazwiskoNr pokojuNr telefonuAdres e-mail

Sekretarz Gminy –

Kierownik Referatu

Monika Gałązka1034 3278 048 wew. 21monika.galazka@janow.pl

Podinspektor ds. obsługi

sekretariatu i spraw biurowych

Agata Gołuchowska134 3278 048 wew. 13gmina@janow.pl

Inspektor ds. ewidencji ludności i działalności gospodarczej

Joanna Hamerla834 3278 048 wew. 18a.famulska@janow.pl

Referent ds. obsługi Biura Rady Gminy i spraw organizacyjnych

Justyna Nowak934 3278 048 wew. 20rada@janow.pl
Inspektor kancelaryjny i archiwumJoanna Nguyen1834 3278 048 wew. 25archiwum@janow.pl
Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i informatyki----