główna zawartość
artykuł nr 1

Referaty Urzędu

W skład Urzędu Gminy w Janowie wchodzą następujące referaty:


- Finansowo-Księgowy,

- Funduszy i Promocji,
Inwestycji i Rozwoju,
Organizacyjny i Spraw Obywatelskich