Rok 2018

Załączniki
Bilans   906.930 KB
Rachunek zysków i strat   1.099 MB
Zestawienie zmian w funduszu jednostki   517.222 KB
Informacja dodatkowa   331.737 KB