główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 73/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 6 maja 2019r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych oraz ustanowienia koordynatora gminnego w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r

Zarządzenie Nr 73/2019
Wójta Gminy Janów
z dnia 6 maja 2019r.

w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych oraz ustanowienia koordynatora gminnego w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.

Na podstawie art. 156 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019r., poz. 684) oraz § 6 ust. 1 i 3 uchwały Nr 40/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.,

Wójt Gminy Janów zarządza:

§ 1

Powołuję operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w osobach:

1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Żurawiu – Monika Olszewska, zam. Piasek
2. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Lusławicach – Joanna Hamerla, zam. Tomiszowice,
3. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Lgoczance – Dawid Ossyra, zam. Lusławice,
4. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Piasku – Piotr Gaudziński, zam. Janów,
5. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Siedlcu – Jarosław Zasuń, zam. Janów,
6. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 w Janowie – Magdalena Moskalik, zam. Janów,
7. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7 w Złotym Potoku – Przemysław Rogacz, zam. Janów.

§ 2

Ustanawiam Rafała Strzelczyka koordynatorem gminnym odpowiedzialnym za szkolenie i wsparcie operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych oraz realizację zadań na obszarze Gminy Janów.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Janów.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Janów oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy Janów

Edward Moskalik

Dostępne kategorie:
Informacja o pracy Obwodowych Komisji Wyborczych
Ukonstytuowane składy obwodowych komisji wyborczych
Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach z dnia 30 kwietnia 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 11.
Postanowienie Nr DCZ-5740-17/2019 Komisarza Wyborczego w Częstochowie I z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w gminie Janów.
Zarządzenie Nr 75/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 11 maja 2019 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych oraz ustanowienia koordynatora gminnego w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maj
Zarządzenie Nr 73/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 6 maja 2019r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych oraz ustanowienia koordynatora gminnego w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja
Postanowienia Nr DCZ-5741-1/2019 Komisarza Wyborczego w Częstochowie I z dnia 2 maja 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
Postanowienia Nr DCZ-5740-1/2019 Komisarza Wyborczego w Częstochowie I z dnia 2 maja 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
Protokół z losowania w sprawie uzupełnia składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 6 w Janowie dla wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
Protokół z losowania składów Obwodowych Komisji Wyborczych dla wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Częstochowie I z dnia 26 kwietnia 2019 r.
Komunikat Rejonowej Komisji Wyborczej nr 30 w Częstochowie z dnia 11 kwietnia 2019 r. Skład Rejonowej Komisji Wyborczej nr 30 w Częstochowie
Obwieszczenie Wójta Gminy Janów z dnia 8 kwietnia 2019 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu
Zarządzenie Nr 46/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości
Kalendarz wyborczy dla wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w dniu 26 maja 2019 r.
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 27 lutego 2019 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych