główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 2/2016 Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej nr 6 w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Janów w okręgu nr 11 zarządzonych na dzień 3 kwietnia 2016 r.

Uchwała Nr 2/2016
Gminnej Komisji Wyborczej
w Janowie z dnia 14 marca 2016 r.


w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej nr 6 w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Janów w okręgu nr 11 zarządzonych na dzień 3 kwietnia 2016 r.


Na podstawie art. 182 § 1 pkt 2, § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 2 i § 6 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Gminna Komisja Wyborcza w Janowie w składzie:

Przewodniczący – Monika Gałązka
Zastępca Przewodniczącego – Sylwia Kozioł
Członkowie: Piotr Gaudziński, Bogdan Nocuń, Bogusława Nowak, Beata Pluta, Rafał Strzelczyk

po rozpatrzeniu wniosków pełnomocników komitetów wyborczych/osób upoważnionych przez pełnomocników zgłaszających kandydatury na członków obwodowych komisji wyborczych, osób wskazanych przez Wójta Gminy w ramach uzupełnień do minimalnego składu oraz osoby wskazanej do składu komisji przez Wójta Gminy uchwala

I.Powołać Obwodową Komisje Wyborczą nr 6 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Janowie, Janów, ul. Szkolna 2 w następującym składzie:

1.Karolina Klaudia Stelmach
zam. Janów, zgłoszona przez KWW Teresy Bal;

2.Anna Jadwiga Kozik zam. Janów;
zgłoszona przez KWW Teresy Bal;

3.Marianna Dłubała zam. Janów;
zgłoszona przez KWW Alfreda Mendakiewicz;

4.Katarzyna Kotlińska zam. Janów;
zgłoszona przez KWW Alfreda Mendakiewicz;

5.Ewa Grażyna Trojak zam. Janów;
zgłoszona przez Wójta Gminy Janów

6.Marzena Joanna Bladziak, zam. Janów,
zgłoszona przez Wójta Gminy Janów

7.Andrzej Nowakowski, zam. Ponik;
wskazany przez Wójta Gminy Janów.

II.Wójt Gminy zapewni niezwłoczne podanie do publicznej wiadomości składów obwodowych komisji wyborczych w sposób określony w § 15 powołanej wyżej uchwały PKW z dnia 25 sierpnia 2014 r.

III.Upoważnić Wójta do zorganizowania pierwszego posiedzenia obwodowych komisji wyborczych.

Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie

/-/ Monika Gałązka

Dostępne kategorie:
Ukonstytuowany skład Obwodowej Komisji Wyborczych nr 6 w Janowie
Uchwała Nr 2/2016 Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej nr 6 w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Janów w okręgu nr 11 zarządzonych na dzień 3 kwietnia 2016 r.
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie z dnia 14 marca 2016 r.o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Janów w okręgu nr 11, zarządzonych na dzień 3 kwietnia 2016 r.
Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie z dnia 10 marca 2016 r. o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Janów w okręgu wyborczym nr 11 zarządzonych na dzień 3 kwietnia 2016 r.
Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie z dnia 8 marca 2016 r. o miejscu, czasie i zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Janów w okręgu wyborczym nr 11 zarządzonych na dzień 3 kwietnia
Obwieszczenie Wójta Gminy Janów z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komis
KOMUNIKAT GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W JANOWIE z dnia 9 lutego 2016 r.
Ukonstytuowana Gminna Komisja Wyborcza w Janowie
Postanowienie Nr DCZ.7202-1/24//15 Komisarza Wyborczego w Częstochowie z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie
Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Janów (w okręgu wyborczym nr 11),zarządzonych na dzień 3 kwietnia 2016 r.
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
Komunikat Wójta Gminy Janów z dnia 22 stycznia 2016 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady
Obwieszczenie Wójta Gminy Janów z dnia 14.01. 2016 r. w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o okręgu wyborczym, numerze i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej Janowi
Kalendarz wyborczy do wyborów uzupełniających do Rady Gminy Janów w okręgu wyborczym nr 11
Zarządzenie nr 4/16 Wojewody Śląskiego z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Janów w okręgu wyborczym nr 11
POSTANOWIENIE NR DCZ.773-1/1/2016 KOMISARZA WYBORCZEGO W CZĘSTOCHOWIE z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnej Rady Gminy Janów