główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 177/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 5 października 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia na terenie Gminy Janów wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z

Zarządzenie Nr 177/2015
Wójta Gminy Janów
z dnia 5 października 2015 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia na terenie Gminy Janów wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Na podstawie art. 182 § 1 pkt. 1, § 2, § 3, § 7 i § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.), w związku z komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. Nr 30, poz. 34 uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych 5 z późn. zm.)

zarządzam co następuje:

§ 1.

1.Powołuje się 7 Obwodowych Komisji Wyborczych w celu przeprowadzenia na terenie Gminy Janów wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r.
2.Wykaz członków obwodowych komisji wyborczych stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2.

1.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2.Składy obwodowych komisji wyborczych podlegają podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie wykazu w siedzibie Urzędu Gminy Janów i umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.janow.pl.

Wójt Gminy Janów
/-/  Joanna Ścigaj


 

Załącznik nr 1- Skład Obwodowych Komisji Wyborczych

Dostępne kategorie:
Ukonstytuowane składy Obwodowych Komisji Wyborczych
Zarządzenie Nr 177/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 5 października 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia na terenie Gminy Janów wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z
Zarządzenie Nr 176/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 1 października 2015r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzony
Zarządzenie Nr 175/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 1 października 2015r. w sprawie powołania koordynatora gminnego systemów informatycznych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 p
Obwieszczenie Wójta Gminy Janów z dnia 14 września 2015 r. w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych kom
Zarządzenie Nr 154/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 7 września 2015 roku w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na terenie gminy Janów na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do S
Kalendarz wyborczy
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2015 r. zmieniające postanowienie w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej