główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 176/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 1 października 2015r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzony

Zarządzenie Nr 176/2015
Wójta Gminy Janów
z dnia 1 października 2015 r.
w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Na podstawie art. 156 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 września 2015 r. w sprawie warunków oraz sposobu wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 września 2015 r., zarządzam co następuje:

§ 1.

Powołuję operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w osobach:
1.Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Żurawiu: - Piotr Sikora, zam. Żuraw
2.Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Lusławicach: - Agnieszka Kawecka, zam. Lusławice,
3.Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Lgoczance: - Joanna Hamerla, zam. Tomiszowice, 4.Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Piasku: - Andrzej Nowakowski, zam. Ponik,
5.Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Siedlcu: - Jarosław Zasuń, zam. Janów,
6.Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 w Janowie: - Aleksandra Wojdyła, zam. Janów,
7.Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7 w Złotym Potoku: - Anna Kita, zam. Złoty Potok.

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Janów.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Janów
/-/ Joanna Ścigaj

Dostępne kategorie:
Ukonstytuowane składy Obwodowych Komisji Wyborczych
Zarządzenie Nr 177/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 5 października 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia na terenie Gminy Janów wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z
Zarządzenie Nr 176/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 1 października 2015r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzony
Zarządzenie Nr 175/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 1 października 2015r. w sprawie powołania koordynatora gminnego systemów informatycznych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 p
Obwieszczenie Wójta Gminy Janów z dnia 14 września 2015 r. w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych kom
Zarządzenie Nr 154/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 7 września 2015 roku w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na terenie gminy Janów na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do S
Kalendarz wyborczy
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2015 r. zmieniające postanowienie w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej