główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 130/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 3 sierpnia 2015r. w sprawie wskazania osób wchodzących w skład obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015r.

Zarządzenie Nr 130/2015
Wójta Gminy Janów
z dnia 3 sierpnia 2015r.

w sprawie wskazania osób wchodzących w skład obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015r.

Na podstawie art. 13 ust. 2 pkt. 2 Załącznika do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2015 r. (poz. 318) w skład Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.:

§ 1.

1.do Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Żurawiu - Piotr Sikora, zam. Żuraw
2.do Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Lusławicach - Agnieszka Kawecka, zam. Lusławice,
3.do Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Lgoczanka - Joanna Hamerla, zam. Tomiszowice,
4.do Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Piasku - Andrzej Nowakowski, zam. Ponik,
5.do Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Siedlcu - Aneta Zasuń, zam. Janów,
6.do Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w Janowie - Jarosław Zasuń, zam. Janów,
7.do Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w Złotym Potoku - Anna Kita, zam. Złoty Potok.

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierzam Pełnomocnikowi Wójta Gminy ds. wyborów – Urzędnikowi Wyborczemu.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Janów

/-/ Joanna Ścigaj

Dostępne kategorie:
Składy Obwodowych Komisji Ds. Referendum
Zarządzenie Nr 136/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 12 sierpnia 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w celu przeprowadzenia na terenie Gminy Janów referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015r.
PROTOKÓŁ Z PUBLICZNEGO LOSOWANIA SKŁADÓW OSOBOWYCH OBWODOWYCH KOMISJI REFERENDALNYCH
Zarządzenie Nr 136/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 12 sierpnia 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w celu przeprowadzenia na terenie Gminy Janów referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015r.
Informacja o terminie losowania składów Obwodowych Komisji ds. Spraw Referendum
Zarządzenie Nr 130/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 3 sierpnia 2015r. w sprawie wskazania osób wchodzących w skład obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015r.
Zarządzenie Nr 129/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 3 sierpnia 2015r. w sprawie powołania koordynatora gminnego dla potrzeb obsługi informatycznej w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015r.
Obwieszczenie Wójta Gminy Janów z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisj
Informacja Wójta Gminy Janów z dnia 6 lipca 2015 roku w sprawie wykaz miejsc przeznaczonych na terenie gminy Janów na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych, plakatów i haseł dotyczących ogólnokrajowego referendum zarządzonego na dzi
Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.