główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja Wójta Gminy Janów z dnia 6 lipca 2015 roku w sprawie wykaz miejsc przeznaczonych na terenie gminy Janów na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych, plakatów i haseł dotyczących ogólnokrajowego referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015r.

Informacja
Wójta Gminy Janów
z dnia 6 lipca 2015 roku

Zgodnie z art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) w związku z art. 92 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 318) podaję do publicznej wiadomości

wykaz miejsc przeznaczonych na terenie gminy Janów na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych, plakatów i haseł dotyczących ogólnokrajowego referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.:

L. p.

Miejscowość

Miejsce przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń, plakatów, itp. dot. referendum ogólnokrajowego

1.

Apolonka

tablica ogłoszeń sołectwa

2.

Bystrzanowice

tablica ogłoszeń sołectwa

3.

Bystrzanowice Dwór

tablica ogłoszeń sołectwa

4.

Czepurka

tablica ogłoszeń sołectwa

5.

Góry Gorzkowskie

tablica ogłoszeń sołectwa

6.

Hucisko

tablica ogłoszeń sołectwa

7.

Janów

tablica ogłoszeń sołectwa
tablica ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Janów
słupy ogłoszeniowe na Pl. Grunwaldzkim

8.

Lgoczanka

tablica ogłoszeń sołectwa

9.

Lipnik

tablica ogłoszeń sołectwa

10.

Lusławice

tablica ogłoszeń sołectwa

11.

Okrąglik

tablica ogłoszeń sołectwa

12.

Pabianice

tablica ogłoszeń sołectwa

13.

Piasek

tablica ogłoszeń sołectwa

14.

Ponik

tablica ogłoszeń sołectwa

15.

Siedlec

tablica ogłoszeń sołectwa

16.

Skowronów

tablica ogłoszeń sołectwa

17.

Sokole Pole

tablica ogłoszeń sołectwa

18.

Śmiertny Dąb

tablica ogłoszeń sołectwa

19.

Teodorów

tablica ogłoszeń sołectwa

20.

Zagórze

tablica ogłoszeń sołectwa

21.

Złoty Potok

tablica ogłoszeń sołectwa

22.

Żuraw

tablica ogłoszeń sołectwa

Obwieszczenia i plakaty muszą być umieszczone w taki sposób, aby ich usunięcie nie spowodowało szkód.

Wójt Gminy Janów
 

/-/ Joanna Ścigaj

 

Dostępne kategorie:
Składy Obwodowych Komisji Ds. Referendum
Zarządzenie Nr 136/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 12 sierpnia 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w celu przeprowadzenia na terenie Gminy Janów referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015r.
PROTOKÓŁ Z PUBLICZNEGO LOSOWANIA SKŁADÓW OSOBOWYCH OBWODOWYCH KOMISJI REFERENDALNYCH
Zarządzenie Nr 136/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 12 sierpnia 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w celu przeprowadzenia na terenie Gminy Janów referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015r.
Informacja o terminie losowania składów Obwodowych Komisji ds. Spraw Referendum
Zarządzenie Nr 130/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 3 sierpnia 2015r. w sprawie wskazania osób wchodzących w skład obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015r.
Zarządzenie Nr 129/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 3 sierpnia 2015r. w sprawie powołania koordynatora gminnego dla potrzeb obsługi informatycznej w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015r.
Obwieszczenie Wójta Gminy Janów z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisj
Informacja Wójta Gminy Janów z dnia 6 lipca 2015 roku w sprawie wykaz miejsc przeznaczonych na terenie gminy Janów na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych, plakatów i haseł dotyczących ogólnokrajowego referendum zarządzonego na dzi
Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.