główna zawartość
artykuł nr 1

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Janów z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie: wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Janów
z dnia 26 marca 2015 roku


Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) podaję do wiadomości publicznej

wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów

związanych z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

1.Wykaz miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń:

1)tablica ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Janów,
2)tablice ogłoszeń i słupy ogłoszeniowe, znajdujące się w poszczególnych sołectwach Gminy Janów.

2.Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie plakatów komitetów wyborczych:
Tablice ogłoszeń i słupy ogłoszeniowe znajdujące się w poszczególnych sołectwach Gminy Janów.

Plakaty muszą być umieszczone w taki sposób, aby ich usunięcie nie spowodowało szkód.


Wójt Gminy Janów

/-/ Joanna Ścigaj

Dostępne kategorie:
Ukonstytuowane składy Obwodowych Komisji Wyborczych
Zarządzenie Nr 85/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia na terenie Gminy Janów wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r
Protokół z publicznego losowania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie listy kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
Informacja o losowaniu
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Janów z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komi
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Janów z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie: wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów
Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
Informacja o zgłaszaniu kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.
Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące udziału w pracach obwodowych komisji wyborczych
Kalendarz wyborczy
Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej