główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 99/2011 w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Janów miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Zarządzenie Nr 99/2011
Wójta Gminy Janów
 z dnia 18 sierpnia 2011  roku

 
w sprawie : wyznaczenia na terenie Gminy Janów miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
 
 
Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz. 112 z późn. zm.)
 
 
Wójt Gminy zarządza:
 
§ 1
 
Wyznacza się następujące miejsca do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych :
 
1. dla urzędowych obwieszczeń wyborczych :
a) tablice informacyjne w budynku Urzędu Gminy Janów,
b) tablice informacyjne w sołectwach,
 
2. dla plakatów komitetów wyborczych :
a) tablice informacyjne w sołectwach,
b) słupy ogłoszeniowe.
 
§ 2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Wójt Gminy Janów
 
/-/ Sławomir Krzyształowski

 

Dostępne kategorie:
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie z dnia 28 września 2018 r.
Składy Osobowe Obwodowych Komisji Wyborczych ukonstytuowane w dniu 12 maja 2014 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 99/2011 w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Janów miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach z dnia 25 kwietnia 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu nr 11
Zarządzenie Nr 584/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w gminie Janów w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień
Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego
Obwieszczenie Wójta Gminy Janów z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców
Komunikat Rejonowej Komisji Wyborczej nr 31 w Częstochowie
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 lutego 2014 r. o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych
Kalendarz wyborczy
Postanowienie Prezedenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego