główna zawartość
artykuł nr 1

Komunikat Rejonowej Komisji Wyborczej nr 31 w Częstochowie

KOMUNIKAT
Rejonowej Komisji Wyborczej nr 31 w Częstochowie

W dniu 4 kwietnia 2014 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rejonowej Komisji Wyborczej nr 31 w Częstochowie, powołanej Uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie powołania okręgowych komisji wyborczych i rejonowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. Komisja ukonstytuowała się w następującym składzie:

Przewodniczący Komisji:

Tomasz Pidzik- sędzia Sądu Apelacyjnego w Katowicach Komisarz Wyborczy w Częstochowie

Zastępca Przewodniczącego Komisji:

Robert Grygiel - sędzia Sądu Okręgowego w Częstochowie

Członkowie Komisji:
Zofia Wolna - sędzia Sądu Okręgowego w Częstochowie
Sławomir Brzózka - sędzia Sądu Okręgowego w Częstochowie Marta Juszczyk - sędzia Sądu Rejonowego w Częstochowie
 

Sekretarz Komisji:

Andrzej Jedyk- Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie

Komisja ustaliła, że dyżury członków Rejonowej Komisji Wyborczej odbywać się będą w siedzibie Delegatury KBW w Częstochowie przy ul. Sobieskiego 7, pok. 201 , tel./fax 34 3244224 we wtorki i piątki w godz. 900-1200.

Przewodniczący Rejonowej Komisji Wyborczej nr 31
w Częstochowie

(-) Tomasz Pidzik

Częstochowa, dnia 4 kwietnia 2014 r.

Dostępne kategorie:
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie z dnia 28 września 2018 r.
Składy Osobowe Obwodowych Komisji Wyborczych ukonstytuowane w dniu 12 maja 2014 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 99/2011 w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Janów miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach z dnia 25 kwietnia 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu nr 11
Zarządzenie Nr 584/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w gminie Janów w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień
Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego
Obwieszczenie Wójta Gminy Janów z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców
Komunikat Rejonowej Komisji Wyborczej nr 31 w Częstochowie
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 lutego 2014 r. o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych
Kalendarz wyborczy
Postanowienie Prezedenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego