główna zawartość
artykuł nr 1

Organizacja urzędu

I piętro

pok. Nr 1 - SEKRETARIAT

stanowisko ds. obsługi sekretariatu i spraw biurowych

(tel. 34 3278 048, 34 3278 501 wew. 13, fax 34 3278 081)

 

pok. Nr 2 - WÓJT GMINY

(tel. 34 3278 048, 34 3278 501 wew. 12)

 

pok. Nr 3 - ZASTĘPCA WÓJTA GMINY JANÓW

(tel. 34 3278 048, 34 3278 501 wew. 14)

 

pok. Nr 4 - SALA NARAD

 

REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH

 

pok. Nr 10 – SEKRETARZ GMINY – KIEROWNIK REFERATU

                     (tel. 34 3278 048, 34 3278 501 wew. 21)

 

pok. Nr 8 - stanowisko ds. ewidencji ludności i działalności gospodarczej

                  (tel. 34 3278 048, 34 3278 501 wew. 18, 34 3278 068)

 

pok. Nr 9 - stanowisko ds. obsługi Biura Rady Gminy i spraw organizacyjnych

                  (tel. 34 3278 048, 34 3278 501 wew. 20)

 

pok. Nr 7 - stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej 

                    (tel. 34 3278 068)

 

pok. Nr 18 - stanowisko ds. kancelaryjnych i archiwalnych

                    (tel. 34 3278 048, 34 3278 501 wew. 25)

 

REFERAT FINANSOWO-KSIĘGOWY

 

pok. Nr 13 - SKARBNIK GMINY – KIEROWNIK REFERATU

                     (tel. 34 3278 048, 34 3278 501 wew. 24)

 

pok. Nr 11 - stanowisko ds. wymiaru podatku i opłat stanowisko ds. wymiaru i księgowości podatkowej

                     (tel. 34 3278 048, 34 3278 501 wew. 22)

 

pok. Nr 12 - stanowisko ds. księgowości budżetowej stanowisko ds. płatności i księgowości budżetowej

                    (tel. 34 3278 048, 34 3278 501 wew. 43)

                  - stanowisko ds. płac i księgowości budżetowej

                  - stanowisko ds. VAT i księgowości budżetowej

                    (tel. 34 3278 048, 34 3278 501 wew. 23)

 

pok. Nr 14 - stanowisko ds. księgowości podatkowej

                    (tel. 34 3278 048, 34 3278 501 wew. 42)

 

REFERAT FUNDUSZY I PROMOCJI

 

pok. Nr 17 - KIEROWNIK REFERATU

                  - stanowisko ds. promocji i współpracy z organizacjami

                    (tel. 34 3278 048, 34 3278 501 wew. 30)

                  - stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych

                    (tel. 34 3278 048, 34 3278 501 wew. 30)

 

 

REFERAT INWESTYCJI I ROZWOJU

 

pok. Nr 16 - KIEROWNIK REF. INWESTYCJI I ROZWOJU,

                  - stanowisko ds. inwestycyjno-budowlanych

                    (tel. 34 3278 048, 34 3278 501 wew. 29)

 

pok. Nr 5 - stanowisko ds. ochrony środowiska i rolnictwa,

                - stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego

                   (tel. 34 3278 048, 34 3278 501 wew. 15)

 

URZĄD STANU CYWILNEGO

 

pok. Nr 7 - KIEROWNIK URZĘDU STANU CYWILNEGO

                  (tel. 34 3278 068, 34 3278 048 wew. 17)

 

SAMODZIELNE STANOWISKA

 

pok. Nr 6 - samodzielne stanowisko ds. gospodarowania mieniem

                  (tel. 34 3278 048, 34 3278 501 wew. 16)

 

pok. Nr 14 - samodzielne stanowisko ds. gospodarowania odpadami

                     (tel. 34 3278 048, 34 3278 501 wew. 27)