główna zawartość
artykuł nr 1

Organizacja urzędu

Parter

 

PUKT OBSŁUGI INTERESANTA
tel. 34 3278048, 34 3278501, wew. 33 referent ds. administracyjno-biurowych

 

I piętro strona lewa

 

pok. Nr 1 SEKRETARIAT
tel. 34 3278048, 34 3278501, wew. 13 fax 34 3278081 inspektor ds. działalności gospodarczej i spraw organizacyjnych


pok. Nr 2 WÓJT GMINY
tel. 34 3661610; 34 3278048 tel. wew. 12


pok. Nr 3 ZASTĘPCA WÓJTA GMINY JANÓW
tel. 34 3278501 tel. wew. 14


pok. Nr. 4 SALA NARAD


REFERAT BUDOWNICTWA,GEODEZJI,GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA

pok. Nr 5 - tel 34 3278501 tel. wew. 15
inspektor ds. ochrony środowiska
referent ds. zagospodarowania przestrzennego

pok. Nr 6 - tel. 34 3278501 tel. wew. 16
inspektor ds gospodarki gruntami referent ds. administracyjnych

 

URZĄD STANU CYWILNEGO I REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH

pok. Nr 7 tel. 34 3278068; 34 3278501 wew. 18
Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich

pok. Nr 8 tel. 34 3278501; 343278068 wew. 17
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

 

I piętro strona prawa

 

REFERAT FINANSOWO – KSIĘGOWY


pok. Nr 11 - Podatki - tel. 34 3278501 tel. wew. 22, 42
inspektor ds. księgowości podatkowej
inspektor ds. wymiaru i księgowości podatkowej
podinspektor ds. wymiaru podatków lokalnych

pok. Nr 12 - Księgowość - tel. 34 3278501 tel. wew. 43
inspektor ds. płac i księgowości budżetowej
główny specjalista ds. rachunkowości

pok. Nr 12 - Księgowość - tel. wew. 23
inspektor ds. księgowości budżetowej
inspektor ds. księgowości budżetowej

pok. Nr 13 - SKARBNIK GMINY - KIEROWNIK REFERATU FINANSOWO - KSIĘGOWEGO
tel. 34 3278 501 tel. wew. 24

 

REFERAT ORGANIZACYJNY


pok. Nr 9 - Biuro Rady Gminy - tel. 34 3278501 tel. wew. 20
inspektor ds obsługi Rady Gminy

pok. Nr 10 - SEKRETARZ GMINY- KIEROWNIK REFERATU ORGANIZACYJNEGO
tel. 34 3278048 tel. wew. 21

pok. Nr 15 Biuro prawne tel. 34 3278501 tel. wew. 28
radca prawny podinspektor ds. prawnych

pok. Nr 16 tel. 34 3278501 tel. wew. 29
główny specjalista ds. kontroli i pozyskiwania środków zewnętrznych

pok. Nr 18 Archiwum Urzędu Gminy Janów
tel. 34 3278501 tel. wew. 25
podinspektor kancelaryjny

 

REFERAT BUDOWNICTWA,GEODEZJI,GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA

 

pok. Nr 16 KIEROWNIK REFERATU BUDOWNICTWA, GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
tel. 34 3278501 tel. wew. 29
 

SAMODZIELNE STANOWISKO

 

pok. Nr 14 tel. 34 3278501 tel. wew. 27
podinspektor ds. gospodarki odpadami

pok. Nr 17 tel. 34 3278501 tel. wew. 30
Pełnomocnik ds Promocji Gminy, turystyki i komunikacji społecznej