główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja o przeznaczonych środkach finansowych w ramach Inicjatyw Lokalnych

 Janów, dnia 24 kwietnia 2012 r.

 
INFORMACJA O PRZEZNACZONYCH ŚRODKACH FINANSOWYCH
W RAMACH INICJATYW LOKALNYCH 

 
Imię i Nazwisko / Nazwa inicjatora Nazwa przedsięwzięcia Ocena punktowa Kwota przyznanej dotacji
Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi Siedlec „SIEDLEC – Małe jest WIELKIE Impreza plenerowa z okazji przypadających Dni Gminy Janów pod hasłem „Z KULTURĄ LUDOWĄ ZA PAN BRAT” 50 3 235,00
Artur Słabosz – Sołectwo Bystrzanowice Remont Świetlicy wiejskiej w Bystrzanowicach 45 11 260,00
Marzena Maniszewska – Przewodnicząca Rady Rodziców Gimnazjum im. AK w Piasku Remont i modernizacja pracowni biologiczno - geograficznej 45 9 284,00
Rafał Tomza – Sołectwo Pabianice Remont urządzeń do wypoczynku i zabawy na placu wiejskim oraz odnowienie wnętrza świetlicy wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu wokół świetlicy 45 5 776,00
Agnieszka Brodzińska – Sołectwo Sokole Pole Ogrodzenie placu zabaw oraz przygotowanie miejsca pod parking 43 3 200,00
Sylwia Kozioł – Sołectwo Lipnik Remont świetlicy wiejskiej w Lipniku 43 5 500,00
Agnieszka Brodzińska – Przewodnicząca Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Św S. Kostki w Lgoczance Remont i modernizacja multimedialnej sali lekcyjnej 43 6 510,00
Ochotnicza Straż Pożarna w Janowie Remont kotłowni Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowie 42 15 235,00
Krzysztof Szczepanek Montaż siedlisk przy boisku Lgoczanka – II etap. 40 0,00
Roman Hęciński – Sołectwo Lusławice Budowa betonowego rowu odprowadzającego wodę z pół i podwórek 38 0,00
Tomasz Szecówka – Sołectwo Zagórze Ogrodzenie wykonanego w ramach funduszu sołeckiego placu zabaw 32 0,00
Barbara Tomza – Sołectwo Okraglik Remont drogi 25 0,00
Włodzimierz Kozik – Rada Sołecka Siedlca Zagospodarowanie estetyczne placu na skrzyżowaniu ulic: Częstochowskiej, Źródlanej, Tartacznej, przysiółek Krzyże. - Brak możliwości realizacji
Ogółem  
 
60 000,00
Dostępne kategorie:
Zarządzenie Nr 349/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie: skrócenia czasu pracy w Urzędzie Gminy Janów w dniach 24 grudnia 2012 r. oraz 31 grudnia 2012 r.
Zarządzenie Nr 339/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie konsultacji dotyczących projektów uchwał dotyczących wdrożenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego IFXIII.747.14.2012 z dnia 29 października 2012r.
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego IFXIII.747.14.2012 z dnia 17 września 2012r.
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego IFXIII.747.14.2012 z dnia 9 lipca 2012r.
Obwieszczenie o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Janów dla terenu położonego w rejonie ul. Przyrowskiej w Janowie
Zarządzenie Nr 256/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 5 lipca 2012 roku w sprawie: określenia godzin pracy dla pracowników Urzędu Gminy Janów
Ogłoszenie wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych w roku 2012
Obwieszczenie Wójta Gminy Janów o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Janów w miejscowości Złoty Potok w zakresie dotyczącym obszaru położonego w rejonie ulicy mjr. Wrzoska
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych w roku 2012
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego za rok 2011
Zarządzenie Nr 215/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie: określenia dnia 4 maja 2012 roku dniem wolnym od pracy oraz określenia dnia 12 maja 2012 jako soboty pracującej dla pracowników Urzędu Gminy Janów
Informacja o przeznaczonych środkach finansowych w ramach Inicjatyw Lokalnych
Ogłoszenie wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2012
Rusza nabór wniosków w ramach funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Janów dla terenu położonego w rejonie ul. Przyrowskiej w Janowie.
Zamiar połączenia następujących instytucji kultury
ZARZĄDZENIE Nr 199/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 5 marca 2012 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod Nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy
Obwieszczenie Wójta Gminy Janów o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Janów dla terenu położonego w rejonie ul. Przyrowskiej w Janowie