główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2012

OGŁOSZENIE

  
Wójt Gminy Janów
ogłasza
 
Wyniki konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  w 2012 roku
 
 
 
Lp.
Nazwa podmiotu
Nazwa projektu
Kwota dotacji
1.
Klub Sportowy „Dragon”
„Prowadzenie zajęć sportowo, rekreacyjnych i szkoleniowych teakwon-do oraz organizacja i udział w imprezach sportowych w 2012r”
8 000,00 zł
2.
Uczniowski Ludowy Klub Sportowy
„Run Podkowa” Janów
„Szkolenie dzieci i młodzieży i organizacja imprez w biegach przełajowych i nordic walking”
10 000,00 zł
3.
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy
„Orle Gniazdo”
w Złotym Potoku
„Organizacja i udział w zawodach członków LUKS „Orle Gniazdo” w sekcjach: tenis ziemny, tenis stołowy, gry zespołowe: piłka nożna, siatkówka, koszykowa, lekkoatletyka”
1 000,00 zł
4.
Klub Sportowy
„Złoty Potok”
„Prowadzenie zajęć z zakresu piłki nożnej, siatkówki oraz organizacja zawodów sportowych w piłce nożnej”
11 000,00 zł
 
Janów dnia 5 kwietnia 2012 r.
 
Wójt Gminy Janów
/-/ Sławomir Krzyształowski

 

Dostępne kategorie:
Zarządzenie Nr 349/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie: skrócenia czasu pracy w Urzędzie Gminy Janów w dniach 24 grudnia 2012 r. oraz 31 grudnia 2012 r.
Zarządzenie Nr 339/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie konsultacji dotyczących projektów uchwał dotyczących wdrożenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego IFXIII.747.14.2012 z dnia 29 października 2012r.
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego IFXIII.747.14.2012 z dnia 17 września 2012r.
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego IFXIII.747.14.2012 z dnia 9 lipca 2012r.
Obwieszczenie o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Janów dla terenu położonego w rejonie ul. Przyrowskiej w Janowie
Zarządzenie Nr 256/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 5 lipca 2012 roku w sprawie: określenia godzin pracy dla pracowników Urzędu Gminy Janów
Ogłoszenie wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych w roku 2012
Obwieszczenie Wójta Gminy Janów o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Janów w miejscowości Złoty Potok w zakresie dotyczącym obszaru położonego w rejonie ulicy mjr. Wrzoska
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych w roku 2012
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego za rok 2011
Zarządzenie Nr 215/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie: określenia dnia 4 maja 2012 roku dniem wolnym od pracy oraz określenia dnia 12 maja 2012 jako soboty pracującej dla pracowników Urzędu Gminy Janów
Informacja o przeznaczonych środkach finansowych w ramach Inicjatyw Lokalnych
Ogłoszenie wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2012
Rusza nabór wniosków w ramach funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Janów dla terenu położonego w rejonie ul. Przyrowskiej w Janowie.
Zamiar połączenia następujących instytucji kultury
ZARZĄDZENIE Nr 199/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 5 marca 2012 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod Nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy
Obwieszczenie Wójta Gminy Janów o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Janów dla terenu położonego w rejonie ul. Przyrowskiej w Janowie